Til­talt etter kon­sert

Dagsavisen Østfold - - Kultur -

Mann til­talt for grovt skade­verk etter Kar­pe Diem-kon­sert.

En 31 år gam­mel mann er til­talt for grovt skade­verk etter at han i 2016 tøm­te et brannsluk­nings­ap­pa­rat un­der en Kar­pe Diem-kon­sert.

Det var un­der UKEN-KON­ser­ten med Kar­pe Diem i mars 2016 i Ber­gen at den da 28 år gam­le man­nen gikk ut på sce­nen og tøm­te ap­pa­ra­tet, skri­ver NRK.

Kon­ser­ten ble av­lyst, tek­nisk ut­styr ble øde­lagt og 4.000 per­soner måt­te eva­ku­eres fra kon­sert­tel­tet som føl­ge av hand­lin­gen. Bright Nor­way, som sto for lys­pro­duk­sjo­nen, fikk sine øko­no­mis­ke tap dek­ket inn av sitt for­sik­rings­sel­skap. De ale­ne fikk ska­der på tek­nis­ke ut­styr for fle­re hund­re tu­sen kro­ner. Den til­tal­tes for­sva­rer, Lin­da Ellef­sen Ei­de, sier at man­nen me­ner han ikke har opp­trådt grovt uakt­somt. (NTB)

Kar­pe Diem fikk kon­sert øde­lagt. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.