Kon­kurs­tru­et

Dagsavisen Østfold - - Sport -

Lø­ren­skog is­hockey har hav­net i en dyp øko­no­misk kri­se. Elite­se­rie­klub­ben ber nå om hjelp for å over­le­ve. Det frem­kom­mer i en presse­mel­ding un­der­teg­net av styre­le­der Stig A. John­sen man­dag. klub­ben har i øye­blik­ket rundt én mil­lion kro­ner i gjeld til uli­ke le­ve­ran­dø­rer. Sam­ti­dig hen­ger man etter på ut­be­ta­ling av lønn til spil­ler­ne. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.