Cas­per Ruud spil­ler i Tu­ni­sia

Dagsavisen Østfold - - Sport -

Cas­per Ruud spil­ler en Chal­len­ger-tur­ne­ring i Tu­ni­sia den­ne uken. Man­dag klat­ret han én plass på ver­dens­ran­kin­gen, til num­mer 201. Det er et langt styk­ke unna 108.-plas­sen han har hatt på sitt bes­te. Det sto­re må­let er Ro­land-gar­ros-tur­ne­rin­gen i Pa­ris. Ved si­den av den­ne ukens tur­ne­ring i Tu­ni­sia står Chal­len­ger- og Atp-tur­ne­rin­ger i blant an­net Ita­lia og Tyskland på pro­gram­met i ti­den som kom­mer. I Tu­ni­sia mø­ter Ruud en kva­li­fi­se­rings­spil­ler i 1. run­de. Hvem det blir, er ennå ikke klart. 19-årin­gen har ikke kon­kur­rert si­den han bi­dro sterkt til norsk sei­er i Davis Cup-mø­tet med Ir­land for­ri­ge helg. Foran grus­se­son­gen er det pap­pa Chris­ti­an som fun­ge­rer som tre­ner. (NTB)

FOT­BALL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.