JUBILANTER

Dagsavisen - - Folk -

I dag

107 år

Thea Marie Au­gus­ta Ny­mo­en, Fa­ger­borg­hjem­met, Ro­sen­borg­gata 11, 0356 Oslo. Ju­bi­lan­ten er født i Cel­le i Nord-tysk­land, der hun møt­te man­nen sin, Per, i 1936. De fikk et langt og lyk­ke­lig ek­te­skap med tre søn­ner, som voks­te opp i Vest­mar­ka i Bae­rum og i Oslo. Thea har all­tid va­ert in­ter­es­sert i men­nes­ker, na­tur og mu­sikk, og hun ble raskt midt­punk­tet i den nye fa­mi­li­en hun møt­te i Nor­ge. Nå hvi­ler hun ut i sto­len sin på Fa­ger­borg­hjem­met. Hun som all­tid har gitt mye om­sorg til sine om­gi­vel­ser, får nå det­te til­ba­ke fra be­tje­nin­gen på hjem­met og den na­er­mes­te fa­mi­lie.

85 år

Pensj. rek­tor og skole­sjef Trond Røhne­ba­ek, Ås­mark­ve­gen 1807, 2365 Ås­mar­ka.

80 år

Mag­ne Andreas Wes­ter­heim, Lei­de 2, So­lås, 4330 Ål­gård.

Pensj. in­ge­ni­ør Gul­lik Skatte­bo, Døv­ris­gru­va 6, 2900 Fa­ger­nes.

Pro­fes­sor em. Ole-jør­gen Ohm, Kal­far­li­en 16 B, 5022 Ber­gen

75 år

Pensj. kap­tein Finn Sven­ke­rud, Elg­fa­ret 28, 2090 Hur­dal.

Pro­fes­sor em. Jan Rag­nar Hag­land, Hans Ha­ge­rups gate 10, 7012 Trond­heim.

Søn­dag 50 år

Si­vil­in­ge­ni­ør Bjørn Jal­ving, Anders Lar­sens gate 8, 3117 Tøns­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.