13. JULI 1968

Dagsavisen - - Samfunn -

Kir­sti Spar­boe og Ar­ne Ben­dik­sen skal va­ere med un­der en stor po­pu­la­er-fes­ti­val i Rio de Ja­neiro i sep­tem­ber. Kir­sti er inn­budt som ut­øven­de ar­tist og vil syn­ge der i kon­kur­ran­se med ver­dens le­den­de pop­stjer­ner. Ar­ne Ben­dik­sen er med som kom­po­nist. For­øv­rig mel­des det at Kir­sti Spar­boes de­but­pla­te i Tysk­land har nådd 80.000-opp­lag, og for få da­ger si­den be­søk­te hun og Ben­dik­sen Ham­burg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.