Kil­de til tap

Dagsavisen - - Kommentar -

Da­gens Na­e­rings­liv mel­der at Stein Erik Ha­gen har tapt mer enn 100 mil­lio­ner kro­ner på The Well, et av Nor­ges mest be­røm­te an­legg for spa og vel­va­ere. Nå vil han ut­vi­de pro­sjek­tet med å byg­ge et eget ho­tell.

Det er well bare å spa opp noen kro­ner fra gam­le penge­kil­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.