Fra py­ra­mi­de til stort hus

Dagsavisen - - Kommentar -

Finn Ør­jan Sa­ele, sønn av tid­li­ge­re Krf-re­pre­sen­tant Ani­ta Apelt­hun Sa­ele og sjef­re­dak­tør og grunn­leg­ger Finn Jar­le Sa­ele i den sva­ert kon­ser­va­ti­ve krist­ne avi­sen Nor­ge IDAG, ble for noen år si­den kjent som le­der av fle­re py­ra­mi­de­lig­nen­de sel­ska­per. Nå skri­ver Da­gens Na­e­rings­liv at Sa­ele og ko­na står bak årets hit­til dy­res­te bo­lig­han­del på 86 mil­lio­ner kro­ner for et ny­bygd her­skaps­hus på 1.000 kvad­rat­me­ter, svømme­bas­seng, strand­lin­je og ga­ra­sje­plass for ti bi­ler.

Noen er vel­sig­net med bed­re plass enn and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.