Hes­te­ne kom­mer til gjer­det

Dagsavisen - - Kommentar -

Hes­te­ne kom­mer til gjer­det, kjen­ner meg ikke, men gjen­kjen­ner noe i men­nes­kets stem­me; bak­ken ris­ter av tun­ge ho­ver, jeg hø­rer gle­den i tra­vet.

De svet­te krop­pe­ne luk­ter ikke vondt som våre i he­ten, men trek­ker li­ke­vel in­sek­ter til seg i fleng. Så blan­ke øyne, der un­der ma­nen, til­lits­ful­le mø­ter de mine som at vi sø­ker hver­and­re en ens­for­mig som­mer­dag i det varme­dir­ren­de grøn­ne.

Jeg brin­ger en kurv med brød og gul­røt­ter; nå blir det treng­sel. Jeg ten­ker at jeg har nok til alle, men slik.. ten­ker visst ikke hes­ter, den mest do­mi­nan­te blir brått ru­ven­de høy og mørk i flok­ken, han vil ha alt, men det går ikke – her er det jeg som be­stem­mer at alle skal få; jeg har en me­to­de; han spi­ser av han­da, de and­re ma­tes i hem­me­lig­het på bak­ken. Når jeg går åker­kan­ten til­ba­ke, føl­ger hes­te­ne etter langs gjer­det. Etter­på står de og ser etter meg og vif­ter bort in­sekt med ha­len.

El­se Ma­rie Vest­rum Ols­son

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.