Snart slutt på jord­ba­er

Dagsavisen - - Samfunn -

BAER: Som føl­ge av var­men, er det snart slutt på nors­ke jord­ba­er. I sto­re de­ler av Sør-nor­ge har høs­tin­gen av ba­ere­ne al­le­re­de av­slut­tet. Årets jord­ba­er­se­song star­tet rundt 14 da­ger tid­li­ge­re enn nor­mal på grunn av vår­var­men, det gjør også at den blir av­slut­tet mye tid­li­ge­re, skri­ver Nett­avi­sen. – Jord­ba­er­se­son­gen har kom­met vel­dig langt, og er nok på hell i sto­re de­ler av Sør-nor­ge, sier Gerd By­er­moen, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef ved Opp­lys­nings­kon­to­ret for frukt og grønt. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.