USAS HANDELSKONFLIKT MED KI­NA

Dagsavisen - - Verden -

■ USAS pre­si­dent Do­nald Trump og hans ad­mi­ni­stra­sjon be­kref­tet 15. juni at de inn­fø­rer 25 pro­sent toll på ki­ne­sis­ke va­rer til en ver­di av 50 mil­li­ar­der dol­lar år­lig.

■ Den om­fat­ten­de lis­ten er på 1.102 ki­ne­sis­ke pro­duk­ter, blant an­net bat­te­ri­er, kje­mis­ke pro­duk­ter og telekom­ut­styr.

■ Tol­len ble inn­ført fre­dag 6. juli på va­rer til en ver­di av 34 mil­li­ar­der dol­lar år­lig. To uker se­ne­re blir toll på de res­te­ren­de va­re­ne på lis­ten, til en ver­di av 16 mil­li­ar­der dol­lar år­lig, inn­ført.

■ Ki­na har vars­let snar­lig inn­fø­ring av toll på ame­ri­kans­ke va­rer til en ver­di av 50 mil­li­ar­der dol­lar. Gjen­gjel­delses­tol­len om­fat­ter 545 pro­duk­ter.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.