Vin

Matas­sa har kom­met med en su­per som­mer­na­tur­vin på po­let.

Dagsavisen - - Verden -

Tom Lub­be, man­nen bak Matas­sa, la­ger fa­bel­ak­ti­ge na­tur­vi­ner fra den frans­ke de­len av Cata­lo­nia.

Ny­lig har fle­re av dis­se kom­met i 2017-år­gan­gen, blant an­net den van­li­ge «rou­ge» som er la­get av dru­er fra 100 år gam­le ca­rig­nan-vin­stok­ker.

Men det er etter min me­ning den hvi­te Cuvee Marge­rui­te som vir­ke­lig tar pri­sen og i 2017-år­gan­gen er vi­nen bed­re enn noen­sin­ne.

La­get på en miks mus­cat- og ma­ca­be­odru­er og rett og slett en her­lig som­mer­vin til speke­mat, skall­dyr el­ler til alt og in­gen­ting.

Oran­sje

Nytt på po­let er også oran­sje­vi­nen Slat­nik fra Radi­kon som hol­der til i Ita­lia på gren­sen til Slo­ve­nia.

La­get av 80 pro­sent char­don­nay og res­ten to­cai fri­ula­no og er en oran­sje hvit­vin med noe av struk­tu­ren til en rødvin. Drikk til grill og asia­tisk mat og ser­ver den ikke for kald.

På tam­pen tar vi også med ZindHum­brecht Clos Häu­se­rer Ries­ling som ny­lig byt­tet til 2016-år­gan­gen. 2015 har ør­lite rest­sød­me, men det gjel­der ikke for sis­te år­gang ut. En helt strå­len­de vin til en fa­bel­ak­tig pris.

trb@ro­ga­lands­avis.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.