Reise­fak­ta

Dagsavisen - - Verden -

■ Bun­ker­mu­se­et Tir­pitz lig­ger i Blå­vand på Vest-jyl­land. Det tar en drøy time å kjø­re hit fra Billund og Le­go­land – rett vest­over. El­ler rundt 3,5 ti­mers kjø­ring fra ferje­lei­e­ne i Hirts­hals, Fred­rik­shavn el­ler Kø­ben­havn.

■ Mu­se­et er delt inn i tre av­de­lin­ger: «Den skul­te vest­kyst», «Ha­vets guld» (om rav) og bun­ker­mu­se­et «En ha­er av be­ton».

■ Inn­gang: 125 dans­ke kr for voks­ne, barn un­der 18 år gra­tis.

■ Åpent 10-17 hele året.

■ På nett: www.varde­mu­se­er­ne.dk/mu­se­um/tir­pitz/

I den lek­re ut­stil­lin­gen «Ha­vets Guld» kan du la­ere mer om rav.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.