VIF i tre­nings­kamp

Dagsavisen - - Sport -

FE­RIE: Vå­ler­en­gas spil­le­re har fe­rie, men sam­les igjen søn­dag om en uke for å star­te opp­kjø­rin­gen til høst­se­son­gen. I den an­led­ning har klub­ben av­talt tre­nings­kamp mot Ran­heim lør­dag 28. juli. Den spil­les på In­ti­li­ty Are­na. Først uka etter kom­mer høs­tens førs­te se­rie­kamp mot Sande­fjord sam­me sted. Man­ge har rea­gert på den lan­ge som­mer­fe­rien i Elite­se­ri­en, men for spil­ler­ne blir fe­rien kort. – Alle har et in­di­vi­du­elt tre­nings­pro­gram de skal føl­ge når de er på fe­rie, sier tre­ner Ron­ny Dei­la, som sy­nes den lan­ge kamp­pau­sen for topp­la­ge­ne er helt me­nings­løs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.