VAKTPOST

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Ski­pets mann­skap ble delt i tre vak­ter som gikk kon­ti­nu­er­lig dag og natt. Co­lum­bus’ mann­skap job­bet fire­ti­mers vak­ter, og de tok ti­den med sand­glass (time­glass). Glass­kup­pe­len var for­met slik at san­den rant jevnt og trutt fra top­pen og ned i bun­nen. Når all san­den var rent gjen­nom, ble det snudd og star­tet på nytt. Glas­set måt­te van­lig­vis snus etter 30 mi­nut­ter, et «glass», og én vakt var­te i åtte glass

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.