HELSE

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Man­gel­syk­dom­men skjør­buk, som får hud og tann­kjøtt til å råt­ne så ten­ne­ne fal­ler ut, kan føre til både sinns­syk­dom og død, og de fles­te sjø­folk led av den­ne syk­dom­men. De kun­ne også bli syke av for mye salt (fra skips­kjøt­tet). In­fek­sjo­ner var van­lig etter ska­der, si­den ki­rur­ge­ne job­bet un­der skit­ne for­hold.

GNI DET INN En ki­rurg­be­hol­der som inne­holdt bi­voks og val­mue­olje mot be­ten­nel­ser.

AMPUTASJON En ki­rurg­klub­be fra Ma­ry Ro­se, brukt til am­pu­ta­sjo­ner ut­ført uten be­dø­vel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.