DI­SI­PLIN

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

For å opp­rett­hol­de ro og or­den var det stren­ge reg­ler, og straf­fe­ne var gru­som­me. Den van­ligs­te me­to­den var pis­king, men and­re straffe­me­to­der, lånt fra den spans­ke in­kvi­si­sjo­nen kun­ne være to­ca (en form for vann­tor­tor­tur) og strappa­do, der men­ne­ne ble hengt opp etter hånd­led­de­ne.

MYT­TE­RI! Hoved­men­ne­ne ble hen­ret­tet, men or­di­næ­re myt­te­ris­ter treng­tes og de ble ofte til­gitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.