LI­VET OM­BORD ETTER COOK

De Store Oppdagerne - - James Cook -

Da Cook ble drept i tref­nin­gen med ha­waiier­ne 14. fe­bru­ar 1779, over­tok kap­tein Char­les Cler­ke kom­man­do­en over eks­pe­di­sjo­nen. Han le­det beg­ge skip til­ba­ke nord­over og prøv­de å full­fø­re opp­dra­get med å fin­ne en na­vi­ger­bar rute gjen­nom Nord­vest­pas­sa­sjen. De kom så langt som til stil­le­havs­kys­ten av Si­bir. Cler­ke døde av tu­ber­ku­lo­se 22. au­gust 1779 og ble grav­lagt i byen Pe­tropav­lovsk på Tsjukot­ka-halv­øya i Russ­land. Løyt­nant John Go­re over­tok kom­man­do­en over eks­pe­di­sjo­nen som kap­tein på Re­so­lu­tion, og ut­nevn­te løyt­nant Ja­mes til skip­per på Dis­covery. Eks­pe­di­sjo­nen seil­te hjem via Ki­na og Ca­pe Town og an­kom Eng­land i ok­to­ber 1780.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.