Ca. 1272 REISESYK

De Store Oppdagerne - - Marco Polo -

I Hor­muz ved Per­sia­buk­ta må de end­re pla­ne­ne, si­den ski­pet de skul­le ta til Bei­jing har sto­re mang­ler. I ste­det leg­ger de ut på rei­sen til Ki­na over land. Eks­pe­di­sjo­nen blir for­sin­ket med et år på grunn av syk­dom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.