Ca. 1271 FOR­LA­TER RE­DET

De Store Oppdagerne - - Marco Polo -

Bare to år etter at han mø­ter fa­ren Niccolò og on­ke­len Maffeo førs­te gang, leg­ger Mar­co ut på en rei­se til Ki­na sam­men med sin nye fa­mi­lie. Fa­ren og on­ke­len er på opp­drag for Kublai Khan, hers­ke­ren i Mon­gol­ri­ket. De skal le­ve­re fle­re brev til pa­ven og ta med seg olje fra den hel­li­ge gra­ven i Je­ru­sa­lem, og det blir fa­mi­li­ens to førs­te stopp på rei­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.