1298 KRIGSFANGE

De Store Oppdagerne - - Marco Polo -

Det er et klassisk til­fel­le av «feil sted til feil tid», og Mar­co blir tatt som krigsfange av ge­no­ve­ser­ne som en del av den på­gå­en­de kon­flik­ten. I feng­se­let de­ler han cel­le med en for­fat­ter som he­ter Ru­s­tichel­lo. Sam­men skri­ver de en bok som ska­per sen­sa­sjon når den kom­mer ut. I 1307 er han be­rømt i hele Euro­pa, men de fles­te tror at bo­ken er ren dikt­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.