HVA SKJED­DE ET­TER­PÅ?

De Store Oppdagerne - - Lewis Og Clarks Ekspedisjon -

Hjem­rei­sen var ikke mind­re be­gi­ven­hets­rik. Padle­tu­ren mot­strøms opp el­ve­ne Co­lum­bia, Cle­ar­wa­ter og Sna­ke var bru­tal, men Nez Per­cé-fol­ket holdt løf­tet om å pas­se på hes­te­ne. Bit­ter­root­fjel­le­ne var snø­dek­te og ufar­ba­re, og eks­pe­di­sjo­nen del­te seg i to. Lewis ut­fors­ket Black­foot-el­ven, krys­set vann­skil­let ved det som i dag he­ter Lewis and Clark Pass og hav­net i en tref­ning med en Black­foot-stam­me. Det­te var den enes­te uvenn­li­ge epi­so­den mel­lom eks­pe­di­sjo­nen og ur­inn­vå­ner­ne. Clark reis­te langs Bit­ter­root-el­ven, krys­set fjel­le­ne ved Gib­bons-pas­set og ut­fors­ket Yel­low­s­tone-el­ven.

Der opp­da­get han en for­ma­sjon han kal­te «Pom­pey’s Tow­er» etter Sa­ca­ga­weas lil­le sønn. 12. au­gust møt­tes grup­pe­ne igjen ved Missou­ri-el­ven i da­gens NordDa­ko­ta, og 23. sep­tem­ber var de til­ba­ke i St. Louis – to år, fire må­ne­der og ti da­ger etter at de reis­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.