HOVEDPERSONENE

De Store Oppdagerne - - James Cook -

JA­MES COOK

Cook ble født inn i en bonde­fa­mi­lie i lands­byen Mar­ton i York­shi­re i 1728, og ar­bei­det som kjøp­manns­lær­ling før han reis­te til sjøs førs­te gang som 17 åring på et kull­frakte­skip. Etter fle­re år med hardt ar­beid i han­dels­flå­ten meld­te han seg fri­vil­lig til ma­ri­nen i 1755, og del­tok i krigs­hand­lin­ger i syv­års­kri­gen fra 1756 til 1763.

CHAR­LES CLER­KE

Cler­ke seil­te med Cook på alle hans tre sto­re rei­ser. På Cooks tred­je ekspedisjon var Cler­ke kap­tein på Dis­covery. Han tok kom­man­do­en over hele eks­pe­di­sjo­nen da Cook ble drept, men kom seg ald­ri hjem til Eng­land. Han døde til sjøs av tu­ber­ku­lo­se på 38-års­da­gen sin.

OMAI

Omai ble tatt med fra Hua­hi­ne av or­logs­kap­tein To­bias Fur­ne­aux i au­gust 1773, på Cooks and­re ekspedisjon, og ble be­nyt­tet som over­set­ter. Han reis­te til­ba­ke til Eng­land med HMS Ad­ven­tu­re, og møt­te kong Ge­org III minst én gang. I 1777 tok Cook ham med til­ba­ke til Sel­skaps­øy­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.