Ca. 1254 KJØP­MAN­NEN I VENEDIG

De Store Oppdagerne - - Marco Polo -

Mar­co Polo fø­des inn i en han­dels­fa­mi­lie i Ve­ne­zia, den kul­tu­rel­le hovedstaden i ves­ten. Han får tro­lig en grun­dig ut­dan­nel­se og for­be­re­des på et liv som kjøp­mann. Mo­ren dør tid­lig og han vokser opp hos en tan­te og on­kel. Fa­ren er borte på en stor­slått, 17 år lang han­dels­eks­pe­di­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.