Ca. 1274-91 KINESISK EVEN­TYR

De Store Oppdagerne - - Marco Polo -

De rei­sen­de an­kom­mer Ki­na og opp­sø­ker Kublai Khans hoff. Mar­co blir enormt im­po­nert over det han ser. Hans im­po­ne­ren­de språk­kunn­ska­per gjør at Khan sen­der ham rundt i ri­ket sitt på uli­ke spe­sial­opp­drag. Han opp­da­ger fan­tas­tis­ke byer, og se­ne­re an­slår han helt kor­rekt at det må ha bodd mil­lio­ner av men­nes­ker der. I Ve­ne­zia gjør dis­se tal­le­ne at han får kalle­nav­net Il Mi­lione – «mil­lio­nen».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.