HOVEDPERSONENE

De Store Oppdagerne - - Francisco De Orellana -

FRAN­CIS­CO DE OREL­LA­NA

Den spans­ke con­qui­sta­do­ren som le­det den førs­te kjen­te tu­ren ned Ama­zo­na­sel­ven. Han grunn­la byen Guayaquil i Ecua­dor og døde un­der sin and­re rei­se på Ama­zo­nas.

FRAN­CIS­CO PIZAR­RO

Spansk con­qui­sta­dor som styr­tet in­ka­ri­ket, og som se­ne­re ble gu­ver­nør i Peru og grunn­leg­ger av hovedstaden Li­ma. Han ble drept i et at­ten­tat i 1541.

GON­ZA­LO PIZAR­RO

Halv­bror til Fran­cis­co Pizar­ro og gu­ver­nør i Qui­to. Pizar­ro le­det ka­nel­eks­pe­di­sjo­nen. Da han en­de­lig kom seg ut av jun­ge­len, var bro­ren Fracis­co drept og Peru var i kaos. Han gjor­de se­ne­re opp­rør mot kon­gen og ble hals­hug­get.

MUNKEN GASPAR DE CARVAJAL

Eks­pe­di­sjo­nens prest, som be­skrev tu­ren i sin bok med den kjap­pe og greie tit­te­len Rap­port fra den ny­li­ge opp­da­gel­sen av den be­røm­te el­ven som med stort hell ble opp­da­get av kap­tein Fran­cis­co de Orel­la­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.