KOM­MANDO­MO­DU­LEN

De Store Oppdagerne - - Francisco De Orellana -

Kom­mando­mo­du­len var en ka­bin med plass til tre, sam­men med nød­ven­dig ut­styr for ned­fart og lan­ding i ha­vet.

195 ti­mer, 18 mi­nut­ter, 35 se­kun­der Leng­den på Apollo 11-rom­fer­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.