HOVEDPERSONENE

De Store Oppdagerne - - Henry Hudson -

HEN­RY HUDSON

Hudson var født i Eng­land rundt 1565, og skal ha til­brakt det mes­te av li­vet til sjøs. I 1607 le­det han sin førs­te ekspedisjon for å fin­ne en nordlig pas­sa­sje. John, en av søn­ne­ne hans, var også med da de ble for­latt i en li­ten båt i 1611.

HEN­RY GRE­ENE

Gre­ene kom med i sis­te li­ten på den fjer­de rei­sen. Gre­ene skal ha vært kjent som en bråk­ma­ker. I star­ten ble han be­hand­let godt av Hudson, men de to skal se­ne­re ha krang­let. Gre­ene ble ut­nevnt til kap­tein på Dis­covery etter myt­te­ri­et.

RO­BERT JU­ET

Ju­et var første­ma­tros på Hud­sons tre førs­te rei­ser i nord, men for­hol­det til kap­tei­nen var usta­bilt. Hudson be­skrev ham som en mann «fylt med et vrangt lyn­ne». Ju­et ble se­ne­re ut­pekt som le­de­ren for myt­te­ri­et i 1611.

ABACUK PRICKET

Pricket var na­vi­ga­tør på Dis­covery un­der Hud­sons fjer­de rei­se. Pricket var en av åtte menn som over­lev­de rei­sen og han skrev den enes­te rap­por­ten om hva som skjed­de før, un­der og etter myt­te­ri­et.

RICHARD HAK­LUYT

Hak­luyt var en an­sett geograf og for­kjem­per for at Eng­land skul­le ko­lo­ni­se­re Nord-ame­ri­ka. Det var han som an­be­fal­te Hudson til den førs­te eks­pe­di­sjo­nen. På Hud­sons fjer­de rei­se had­de Hak­luyt be­gynt å tvi­le på om Nord­vest­pas­sa­sjen fak­tisk fan­tes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.