Finn din per­fek­te løpe­part­ner

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Selv om al­le hun­der tren­ger en viss meng­de mo­sjon for å være gla­de og fris­ke, er det ikke al­le ra­ser som har fy­sikk el­ler ener­gi til å være gode løpe­part­ne­re. Noen hun­der pas­ser per­fekt til kor­te dis­tan­ser og sprint, mens and­re kan løpe ma­ra­ton. Hunden vil si fra når den har fått nok. Ha all­tid med deg nok vann og en sam­men­legg­bar skål, og vær obs på al­le tegn som ty­der på at hunden er sli­ten. Press ald­ri hunden til å yte mer enn den tri­ves med. Husk også at hun­der ikke skal løpe langt el­ler fort før de er helt ut­vokst. Kjø­rer du en hund for hardt i ung al­der, kan det gi al­vor­li­ge ledd­pro­ble­mer som vil for­føl­ge den res­ten av li­vet.

ALLROUNDERE

Noen av de bes­te løpe­part­ner­ne er blandingshunder. Nes­ten al­le fris­ke hun­der kan være med og løpe. Unn­ta­ket er kort­snu­te­de ra­ser som bos­ton­ter­ri­er og bull­dog.

JOGGEPARTNERE*

Aust­ra­li­an shep­herd Beag­le Un­garsk viz­s­la Gol­den re­trie­ver La­bra­dor re­trie­ver Col­lie Rhode­si­an ridge­back

LANGDISTANSEPARTNERE*

Wei­ma­ra­ner Pud­del Dal­ma­ti­ner Bor­der col­lie Jack Rus­sell-ter­ri­er Aust­ra­li­an catt­le­dog Si­birsk husky Bel­gisk fåre­hund

Blandingshunder som lik­ner dis­se, eg­ner seg like godt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.