Sjekk reg­le­ne

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Un­der­søk på for­hånd om du har lov til å ha kjæle­dyr der du bor, sær­lig hvis du leier el­ler bor i bo­retts­lag. Man skul­le tro det var selv­sagt, men i en fersk over­sikt over mer enn 180 dyre­mot­tak og dyre­vern­grup­per ble det­te enk­le rå­det reg­net som et av de ti vik­tigs­te før man går til an­skaf­fel­se av en hund, og den­ne lil­le for­glem­mel­sen fø­rer til at alt­for man­ge hun­der (og and­re kjæle­dyr) blir hjem­løse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.