Gjør om­gi­vel­se­ne tryg­ge

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Gjem bort all gift og and­re stof­fer som kan være ska­de­li­ge for hunden, og skjul led­nin­ger som hunden kan tyg­ge på ( hvis den er valp). Har du et uten­dørs­om­rå­de hunden kan bolt­re seg på, er det vik­tig at den har nok skyg­ge og til­gang til rent vann, og sørg for at den ikke kan kom­me seg over el­ler un­der gjer­det. Hvert år er det tu­sen­vis av hun­der som blir borte, ska­der seg el­ler dør for­di ei­er­ne ikke had­de sik­ret om­gi­vel­se­ne godt nok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.