Tenk øko­no­mi

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Når du for­be­re­der deg på å kjø­pe et dyr, er det vik­tig at du reg­ner ut hvor mye du har råd til – og for­be­re­der deg på det uven­te­de. Å være en god og om­sorgs­full hunde­ei­er in­ne­bæ­rer mye som ikke kos­ter pen­ger, slik som tid og kjær­lig­het, men vis­se ut­gif­ter kom­mer du ikke uten­om. Vur­der hva det vil kos­te å ha uli­ke ty­per hund. De inn­le­den­de kost­na­de­ne til nød­ven­dig ut­styr kan be­lø­pe seg til noen tu­sen kro­ner, og i til­legg kom­mer lø­pen­de ut­gif­ter til mat og dyr­lege. Dess­uten er det lurt å set­te av noe eks­tra til uven­te­de ut­gif­ter, slik som akut­te dyr­lege­be­søk, ad­ferds­tre­ning og pass og stell hvis du skal rei­se bort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.