Gjen­kjenn leke­buk­ket

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Et av de ty­de­ligs­te og mest sjar­me­ren­de av al­le hunde­sig­na­ler er det så­kal­te lek­buk­ket. Her står hunden an­sikt til an­sikt med sin leke­ka­me­rat, en­ten det er et men­nes­ke el­ler en an­nen hund, med for­po­te­ne strakt fram­for seg. Bak­par­ten er løf­tet på vit­tig vis, og tem­po­et på log­rin­gen øker pro­por­sjo­nalt med en­tu­si­as­men in­vi­ta­sjo­nen tas imot med. Den­ne po­si­sjo­nen led­sa­ges gjer­ne av et like ka­rak­te­ris­tisk «La oss leke!»-bjeff. Le­ken vil uvil­kår­lig in­ne­bære en el­ler an­nen form for ja­ging ispedd noen run­der med boltre­lek og lekeslås­sing.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.