Det be­den­de blik­ket Oksytocin­rush – ekte kjær­lig­het?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det er svært van­lig at hun­der prø­ver å sty­re men­nes­ke­ne i fa­mi­li­en sin ved å stir­re på dem mens de spi­ser. Ofte ser de vek­sel­vis på men­nes­ke­ne og ma­ten med et be­den­de blikk som kan være gans­ke uimot­ståe­lig. Men du må stå imot: Hun­dens hen­sikt er ikke bare å tig­ge til seg mat, men også å vise do­mi­nant adferd. Gir du etter og be­løn­ner den­ne ad­fer­den med å gi den det den vil ha, for­ster­ker du en opp­før­sel som kan bli til stor ir­ri­ta­sjon for deg og mid­dags­gjes­te­ne dine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.