Bruk øyne­ne

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Selv om al­le, og spe­si­elt barn, skal være for­sik­ti­ge med å stir­re rett inn i øyne­ne på en hund de ikke kjen­ner – selv en li­ten, do­mi­nant hund kan tol­ke det som en ag­gres­siv hand­ling — kan di­rek­te blikkon­takt med din egen hund være en ef­fek­tiv måte å på­vir­ke ad­fer­den på. Et langt, kjær­lig blikk kan styr­ke bån­det mel­lom dere (se venst­re side). Et skarpt, hardt blikk kan være alt som skal til for å stop­pe hunden i å tig­ge mat ved bor­det. Hunden vil da se bort og kan­skje kas­te noen stjål­ne blikk for å se om den har blid­gjort deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.