Les på lep­pe­ne Hvor­for ja­ger hunden min ha­len sin hele ti­den?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Når en hund vil ad­va­re en an­nen hund el­ler et men­nes­ke og si at nok er nok, trekker den lep­pe­ne til­ba­ke og vi­ser sitt mest frykt­inn­gy­ten­de vå­pen, de skar­pe hogg­ten­ne­ne. Van­lig­vis vil den også knur­re dypt og tru­en­de. Det er vik­tig å være klar over at det ikke er et tegn på at hunden roer seg ned hvis den slut­ter å knur­re, men frem­de­les flek­ker ten­ner med skjel­ven­de lep­per. Det er mye mer sann­syn­lig at den ten­ker at ad­var­se­len ikke vir­ket, og at enes­te ut­vei er å slåss. Det er også vik­tig å vite at knur­rin­gen er et ri­tu­elt sig­nal og et for­søk på å end­re et an­net in­di­vids adferd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.