Lær deg å tol­ke knur­ring

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Al­le vet at knur­ring kan være en ad­var­sel om at hunden vil bite, men viss­te du at hun­der knur­rer for å ut­tryk­ke fle­re for­skjel­li­ge ting? Un­der er en li­ten «ord­bok» som for­kla­rer be­tyd­nin­gen av noen van­li­ge knur­re­ly­der. Vær klar over at det kan være vans­ke­lig å skjel­ne mel­lom de uli­ke sig­na­le­ne. Er du i tvil, skal du umid­del­bart la hunden få tid og rom til å roe seg ned så du ikke for­ver­rer en stres­sen­de si­tua­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.