Ikke gå imel­lom

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

036 Går du imel­lom to hun­der som slåss, kan du få al­vor­li­ge ska­der. Prøv hel­ler å av­le­de dem ved å spru­te vann på dem el­ler ved å kas­te noe som la­ger høy lyd. Det kan være lurt å in­ves­te­re i et sig­nal­horn som pas­ser i lom­ma el­ler ves­ka di. Det kan ef­fek­tivt set­te en stop­per for baske­ta­ket uten at du tren­ger å gri­pe inn fy­sisk og set­te deg selv i fare.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.