Plan­lagt hoppe­tid Be­var bakke­kon­tak­ten

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hvis hunden ikke kla­rer å la være å hop­pe av gle­de, bør du vur­de­re å la den få ut­løp for hoppe­tran­gen ved å gjø­re hop­ping til en plan­lagt og struk­tu­rert lek. Øver du inn «hopp» som en egen kom­man­do, læ­rer hunden også at det ikke er greit å hop­pe i and­re sam­men­hen­ger. Men husk å gi den nok tid til å hop­pe – for ek­sem­pel på en agi­li­ty­bane el­ler en leng­re ut­flukt – så den kan hus­ke at det er blitt en kom­man­do. Og du kan all­tids være med og hop­pe for moro skyld!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.