Lag en grave­plass

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hvis du har gitt opp å få hunden til å slut­te å gra­ve, kan du prø­ve å gi den en egen «grave­plass» i et hjør­ne av ha­gen der gra­ving er til­latt. Det kan være en plen­fri del av ha­gen el­ler kan­skje en sand­kas­se du set­ter opp spe­si­elt for din grav­en­de venn. Ros hunden og be­lønn den med god­bi­ter når den gra­ver in­nen­for det­te om­rå­det. Hvis du tar hunden på fers­ken mens den gra­ver et an­net sted, plei­er et be­stemt «nei» å være nok som av­skrek­king.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.