Små­tas­ser med sto­re ego­er Hund i ves­ka?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Knøtt­små hun­der er kjempe­po­pu­læ­re, og med god grunn. Rent prak­tisk tar de en sole­klar første­plass når det gjel­der å be­gren­se gri­se­ri og kost­na­der. Men selv om de er bil­li­ge­re og enk­le­re å hol­de (det er for­skjell på å pluk­ke opp bæsj fra en 5 ki­los hund og en 50 ki­los hund), tren­ger de like mye stell og omsorg som sine stør­re ka­me­ra­ter. Og søt­het kan bli en for­ban­nel­se hvis det får folk til å kjø­pe en hund bare for lett­vint­he­tens skyld, el­ler, enda ver­re, for­di det er på mo­ten. Like fullt er ikke hun­der i lomme­for­mat noe nytt fe­no­men. Pe­kin­ge­se­ren ble brukt til å var­me hen­de­ne til fros­ne ki­ne­sis­ke aris­to­kra­ter for mer enn 2000 år si­den, og re­nes­sanse­kuns­ten er spek­ket med skjøde­hun­der som gjør det de kan best – se uimot­ståe­li­ge ut. Men pass på, de fles­te mini­hun­de­ne har ego i mega­klas­sen, og selv om fle­re av dem får plass i en tøf­fel, kan de være tøf­fe og sei­ge som gam­le bek­søm­støv­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.