Start trygt og ro­lig

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Be­gynn å tre­ne på kom­man­do­er og adferd in­nen­dørs, og når hunden rea­ge­rer rik­tig hver gang, inn­fø­rer du noen dis­trak­sjo­ner. Tren i bak­ha­gen og etter hvert på gårds­plas­sen. Når du er trygg på at hunden er godt nok trent, også so­si­alt, kan du slip­pe den løs i en hunde­park, der den mø­ter maks dis­trak­sjon, og tre­ne der til den ut­fø­rer kom­man­do­ene hver enes­te gang, uav­hen­gig av hva som fore­går rundt den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.