Gi gjen­gen et navn

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det kan være utfordrende å hol­de styr på en hel skokk med hun­der. Hvor­dan skal du sig­na­li­se­re at bare én av hun­de­ne skal føl­ge en kom­man­do, og hvor­dan sier du fra at det gjel­der al­le sam­men? Her er en en­kel løs­ning: Finn et fel­les navn for hele flok­ken. Bruk flokk­nav­net når du vil ha al­le til å kom­me, sit­te el­ler ven­te. Pas­sen­de navn kan være «Fol­kens», «Ka­me­ra­ter» og lik­nen­de. Tren ved å si nav­net høyt og i en mun­ter tone, og gi al­le hun­de­ne en god­bit når de kom­mer til deg. Si­den kan du bru­ke flokk­nav­net og be hele gjen­gen om å sit­te og be­løn­ne dem når de ad­ly­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.