Vit når du skal si «nei»

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Kom­man­do­en «nei» skal bare bru­kes idet hunden er i ferd med å gjø­re noe du vil unn­gå, som å tyg­ge på en tøf­fel el­ler tis­se på gul­vet (noe som er uunn­gåe­lig). Hvis irette­set­tel­sen kom­mer bare noen se­kun­der se­ne­re, vil hunden al­le­re­de ha glemt hva det var som var galt. Også her er det vik­tig å fram­heve det po­si­ti­ve, og du vil gans­ke snart opp­da­ge at du sjel­den el­ler ald­ri tren­ger å si «nei» til hunden din. Når du gjør det, skal du si det be­stemt og ro­lig. Du skal ald­ri skri­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.