La val­pen din hil­se på barn

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

En fin måte å sik­re at hunden blir eks­po­nert for al­le slags men­nes­ker på, er å la den møte barn. Det er vik­tig at hunden læ­rer hvor­dan barn opp­fø­rer seg og hvil­ket energi­nivå de har, slik at den ikke får sjokk el­ler blir ner­vøs når den stø­ter på barn se­ne­re. Valpe­ti­den er per­fekt for å ar­ran­ge­re po­si­ti­ve mø­ter med barn. Ta med deg god­bi­ter, be bar­na om å være for­sik­ti­ge med hunden, og følg godt med for å pas­se på at alt går bra. Også et vel­me­nen­de barn kan be­hand­le hunden på en måte som en­der i tå­rer. La mø­te­ne være kor­te, ko­se­li­ge og mor­som­me både for hunden og bar­na. Du kan la dem leke el­ler opp­ford­re bar­na til å klap­pe hunden for­sik­tig. Gi hunden din ros for å gjø­re en god jobb, og gi deg selv en klapp på skul­de­ren også – du læ­rer hunden din å bli glad i barn!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.