Lek «kom hit!»

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

En mor­som måte å tre­ne hunden til å kom­me på er å gjø­re det til en lek. La al­le i fa­mi­len stå i en ring med litt av­stand mel­lom hver­and­re, en­ten i stua el­ler i en inn­gjer­det hage. La hunden gå bort til en av dere og snu­se, og mens den gjør det, ro­per den som står i mot­satt ende av sir­ke­len, på hunden med glad stem­me. Bruk hun­dens navn og kom­mando­or­det dere har valgt (som «her» el­ler «kom»). Hunden vil sann­syn­lig­vis løpe rett mot den­ne nye, iv­ri­ge stem­men, og når den kom­mer bort, får den mas­se ros og en god­bit som be­løn­ning. Mens hunden er opp­tatt med per­sonen som rop­te, ro­per en an­nen i sir­ke­len på den og be­løn­ner den på sam­me måte. Fort­sett rundt sir­ke­len til al­le har fått sjan­sen til å rope den til seg noen gan­ger. Bruk fris­ten­de, duf­t­en­de god­bi­ter, klapp i hen­de­ne og gjør det moro for hunden å kom­me til deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.