Vak­si­ner val­pen

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Val­pen tren­ger en se­rie med Dhp­pi-vak­si­ner, van­lig­vis når den er åtte uker, tolv uker og ett år gam­mel. En av p-ene står for «par­vo­vi­rus», ofte for­kor­tet til «par­vo». Vi­ru­set kan leve på bak­ken i opp­til et år, og val­pen kan tråk­ke på det, slik­ke på po­ten og få syk­dom­men som dess­ver­re ofte er dø­de­lig. Ikke sett val­pen ned på bak­ken uten­dørs el­ler på gul­vet på of­fent­li­ge ste­der som dyr­lege­kon­to­ret el­ler dyre­bu­tik­ken. De enes­te sik­re so­sia­li­se­rings­om­rå­de­ne før val­pen er fullt vak­si­nert, er ditt eget hjem, din egen av­gren­se­de gårds­plass og dine ven­ners hjem og av­gren­se­de gårds­plas­ser ( hvis de­res dyr er fris­ke og vak­si­nert).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.