Ta høyde for dyr­lege­reg­nin­ger

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Dyr kan bli syke, ak­ku­rat som men­nes­ker, og av og til tren­ger de be­hand­ling hos dyr­le­gen. Det kan bli dyrt. In­gen øns­ker å hav­ne i en si­tua­sjon der et dyr tren­ger medi­sinsk be­hand­ling, men ikke kan få det på grunn av penge­man­gel. Så når du la­ger et bud­sjett over alt du tren­ger til hunden (mat, ut­styr, dag­pass osv.), må du hus­ke på å også set­te av pen­ger til ufor­ut­set­te dyr­lege­reg­nin­ger. En vel­dig smart ting å gjø­re er å bru­ke den bud­sjett­pos­ten på en god for­sik­ring for hunden din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.