Hver sin mat­skål

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Selv om noen hun­der som bor un­der sam­me tak, glade­lig de­ler mat­skål også, er det van­lig­vis ikke noen god idé. Du skal all­tid gi hun­de­ne hver sin skål, både for å kun­ne vite at al­le får i seg den næ­rin­gen de tren­ger, og for å unn­gå at de be­gyn­ner å krang­le om ma­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.