Rens hun­dens ører

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Gjør det til en vane å sjek­ke om hun­dens ører er fris­ke og rene hver gang du stel­ler pel­sen dens. Bort­sett fra den åpen­ba­re fa­ren for at noe små­rusk har fun­net vei­en inn i øret un­der hun­dens even­tyr i par­kens tet­te ur­skog, skal du se etter om det dan­ner seg mye voks, om øret vir­ker be­tent, og om det luk­ter vondt. Gjør deg kjent med hvor­dan hun­dens ind­re øre ser ut når det er friskt, og snakk med dyr­le­gen hvis du opp­da­ger noe uvan­lig. Det fin­nes man­ge re­sept­frie øre­rense­mid­ler å få kjøpt. Følg all­tid in­struk­sjo­nen på flas­ken, og snakk med dyr­le­gen hvis det er noe du er i tvil om. Husk også at noen hun­der sy­nes det er ube­ha­ge­lig at du tuk­ler med øre­ne de­res, så ta det pent og ro­lig.

TRINN 1

Fukt en bom­ulls­dott med øre­rense­mid­del og løft hun­dens øre for­sik­tig mens du snak­ker be­ro­li­gen­de til den. Rens den yt­ters­te de­len av øret. Ikke prøv å ren­se øre­gan­gen før du har fått klar­sig­nal og nøy­ak­ti­ge in­struk­sjo­ner av dyr­le­gen, og bruk for all del ikke en bom­ulls­pin­ne til å ren­se øre­gan­gen med mind­re du har fått be­skjed om det av dyr­le­gen.

TRINN 2

Bruk en ny boulls­dott når du ren­ser det and­re øret. Igjen skal du kon­sen­tre­re deg om den yt­ters­te de­len og snak­ke be­ro­li­gen­de mens du ren­ser øre­flip­pen. Gi pa­si­en­ten en god por­sjon ros og en god­bit når du er fer­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.