Unn­gå kvel­nings­fa­rer

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Selv om du har sik­ret hu­set ditt mot po­ten­si­el­le fa­rer før kat­ten an­kom­mer, kan det være verdt bry­et å ta en eks­tra run­de inn­imel­lom og se etter nye fa­rer. Le­ter du, vil du fin­ne fle­re ting som du bør hol­de unna en katt­unge. Det kan være lurt å fjer­ne gummi­strik­ker, sik­ker­hets­nå­ler, nå­ler, tråd, bin­der­ser, små viske­lær (som sli­ke som er fes­tet yt­terst på bly­an­ter), myn­ter og flaske­kor­ker. En øre­plugg kan lett spi­ses og set­tes fast i for­døy­el­ses­sys­te­met. Husk at kat­ter kan hop­pe høyt og er nys­gjer­ri­ge av na­tur, så å plas­se­re far­li­ge ting på høye hyl­ler er ikke nød­ven­dig­vis nok. Gjem far­li­ge små­ting i lås­te skuf­fer og skap, langt uten­for kat­tens rekke­vid­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.